7.2 Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving

Financieel overzicht