6.4 Toekomstbestendig maken van het Overijssels bibliotheeknetwerk met sterke, in de samenleving verankerde, bibliotheken

Financieel overzicht