6.3 Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling

Financieel overzicht