6.1 Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)

Financieel overzicht