2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Financieel overzicht