1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken

Financieel overzicht