4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Zwolle - Wijthmen; wij monitoren de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor de verbetering Zwolle - Wijthmen van 2x1 naar 2x 2 autoweg.

  2. Wijthmen - Raalte - Nijverdal; wij starten de werkzaamheden voor de Quick-wins; Afronden stakeholdermanagement en prioritering overige maatregelen.

  3. Wijthmen - Raalte - Nijverdal (knooppunt Raalte); Bij positief besluit bijdrage Rijk; investeringsvoorstel naar uw Staten.

  4. Nijverdal - Wierden; wij coördineren de vergunningen en de verplaatsing van de waterwinputten Wierden.

  5. Nijverdal - Wierden; wij adviseren het Rijk bij het Ontwerp Tracé Besluit - Milieu Effect Rapportage.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Besluit realisatie N35 combiplan Nijverdal PS/2011/688.

  • Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 PS/2013/793.

  • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439)

Project website:

Website N35

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Wijthmen - Raalte - Nijverdal (knooppunt Raalte) (bij positief besluit Rijk).