9.1.5 Gezond bewegen

Wij dragen bij aan activiteiten die zorgen voor gezond bewegen van Overijsselaars.

Context

Sport en bewegen verbindt honderdduizenden mensen in Overijssel. Wij ondersteunen gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport, en leggen daarbij een relatie met topsport.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling procesregisseurs en buurtsportcoaches op.

  2. Wij stellen een subsidieregeling impuls breedtesport en talentontwikkeling op.

  3. Wij subsidiƫren proeftuinen op het gebied van gezond bewegen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit