8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met dertien partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij starten vijf projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018.

  2. Wij starten Vechtpark fase 4 en mogelijk ook fase 5 uit de regionale voorkeursvariant.

  3. Wij realiseren 10% van de noodzakelijke gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht door middel van verwerving en zelfrealisatie (afwaardering).

  4. Wij leveren het definitief ontwerp Hardenberg-Junne uit regionale voorkeursvariant op.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) PS/2011/950.

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht PS/2015/917.

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht