4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid richten we de infrastructuur in volgens de richtlijnen 'Duurzaam Veilig'. We subsidiƫren gemeentelijke infrastructuurprojecten die een bijdrage leveren aan een verkeersveilige leefomgeving.

Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen.

Acties

  1. Wij subsidiƫren gemeentelijke projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.