4.4.2 Goederenvervoer over Water

Voor een goede economische bereikbaarheid van Overijssel werken we via het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water aan het realiseren van een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water om het wegennet te ontlasten en de beschikbare capaciteit van het vaarwegennetwerk beter te benutten. Het programma versterkt daarnaast de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid.

Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. De afronding van het programma Goederenvervoer over Water is voorzien voor 2017 / 2018.

Acties

  1. Wij voeren het programma 'Goederenvervoer over Water' uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsvoorstel Goederenvervoer over Water PS/2013/416.

Project website:

Website Goederenvervoer Overijssel

Mijlpalen:

Statenbrief resultaten uitvoering programma Goederenvervoer over Water.