4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Kampen is onderdeel van het kernnet. In december 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Kampen. De reizigers krijgen een extra in- en uitstapmogelijkheid door realisatie van station Zwolle Stadshagen. Station Kampen wordt vernieuwd.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail voor elektrificatie en snelheidsverhoging Zwolle - Kampen, realisatie van station Zwolle Stadshagen inclusief onderdoorgang en aanpassing van station Kampen.

  2. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Kampen 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn PS/2013/878.