4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede. Ook implementeren we de nieuwe concessie die eind 2017 start.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot elektrificatie traject Zwolle - Wierden, realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.

  2. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot onderzoek / realisatie maatregelen op het gebied van (overweg)veiligheid en geluid op het traject Zwolle - Wierden.

  3. Wij maken afspraken met betrekking tot implementatie treindienst Zwolle - Enschede met ProRail, NS en Syntus ten behoeve van start aanbestede concessie in december 2017.

  4. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Enschede 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.

  5. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Besluit overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede PS/2013/196.

  • Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340 )

  • Besluit Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle - Enschede (PS/2014/427)