4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is een vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer. Na aanbesteding van de concessies is het noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessie- en contractmanagement; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode. Het OV-deel van de Regiotaxi komt voor West-Overijssel per 1 januari 2017 en voor Twente per 1 juli 2017 te vervallen. Daarmee stopt ook het contractbeheer door OV-oost. De gemeenten in Overijssel werken aan toekomstige vervoerssystemen voor vraagafhankelijk vervoer, gericht op leerlingen, Wmo en dagbestedingsvervoer. Tegelijkertijd kijken we met gemeenten en vervoerders naar alternatieven voor het openbaar vervoer. OV-oost beheert in 2017 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Wij maken met vervoerder Syntus, Twentse gemeenten en ROCOV Twente een plan van aanpak voor een verandertraject om het OV-netwerk in Twente (concessie bus/spoor Twente) beter te laten aansluiten op de vraag naar openbaar vervoer.

  2. Wij beheren en doorontwikkelen de lopende concessies (bus en trein).

  3. Wij monitoren de avondritten van de treindienst Almelo - Deventer.

  4. Implementatie verlenging concessie Midden-Overijssel (afhankelijk van besluitvorming in najaar 2016). (Zie ook prestatie 4.2.1).

  5. Aanbesteding door OV-Oost van "Ervaar het OV" (gezamenlijke marketingactie).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: