3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit Pact van Twickel heeft voor alle projecten besluitvorming en aanbesteding plaatsgevonden. Wij leveren de laatste werkzaamheden in 2017 op.

Acties

  1. Wij leveren beekherstel Oelerbeek op (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met de verbetering van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).

  2. Wij leveren de rotonde N741 op in combinatie met het opnieuw ingericht viaduct over de N346.

  3. Wij leveren de onderdelen ‘Erven en gebouwen’ en ‘Water en bodem’ van het project Landbouw op.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Besluit Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel PS/2012/89

  • Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel PS/2013/830