3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Daarnaast voeren wij de tenders Particuliere Natuurrealisatie en Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit. Tot en met 2023 handelen wij de leningen van voor 2007 aan het Groenfonds voor natuurrealisatie, jaarlijks administratief af.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter.

  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie (circa 70 ha) uit.

  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit.

  4. Wij handelen jaarbijdrage 2017 Groenfondsleningen administratief af.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 PS/2012/437.