3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Wij stellen nieuwe beheerplannen op en actualiseren vastgestelde beheerplannen voor de Natura2000-gebieden, zodat we beschikken over actuele en uitvoerbare plannen voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Wij stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is, vast. Medio 2016 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2017 stellen wij de overige drie beheerplannen vast. Daarnaast worden wij verantwoordelijk voor de vier beheerplannen in Overijssel die het ministerie van Economische Zaken heeft vastgesteld. Wij passen deze plannen in 2017 op enkele onderdelen aan (zodra eventuele beroepsprocedures zijn afgerond), zodat ze vergelijkbaar zijn met de vijftien bovengenoemde plannen. Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000 zie ook prestatie 8.1.2.

Acties

 1. Wij stellen drie Natura 2000-beheerplannen vast voor de gebieden:

  • Bergvennen & Brecklenkampseveld.
  • De Wieden en Weerribben.
  • Wierdenseveld.
 2. Wij passen vier Natura 2000-beheerplannen aan voor de gebieden:

  • Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek.
  • De Borkeld.
  • Engbertsdijksvenen.
  • Sallandse Heuvelrug.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.