2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Door uitvoering van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2015 - 2018 leveren wij een bijdrage aan de vergroting van de veiligheid rond bedrijven en infrastructuur.

Context

Wij zetten bestaand beleid voort via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII)

Acties

  1. Wij faciliteren omgevingsdiensten zodat zij gemeenten kunnen adviseren op gebied van externe veiligheid bij de uitvoering van taken.

  2. Wij faciliteren omgevingsdiensten en gemeenten voor de advisering hoe om te gaan met groepsrisico’s.

  3. Wij faciliteren omgevingsdiensten voor het actueel houden van de routekaart gevaarlijke stoffen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.