10.3.2 Verminderen juridische risico's

Wij geven besluiten en procedures zo vorm dat juridische risico's zoveel mogelijk worden beperkt, of althans dat het risico in relatie tot (het belang van) de doelen acceptabel is. Waar mogelijk beperken we financiƫle risico's door het sluiten van verzekeringen.

Context

Ontwikkelingen in de uitvoering van beleid, bijvoorbeeld uitvoering door of met externe partijen en gebruik van relatief nieuwe instrumenten zoals revolving fundconstructies vragen om goede governancestructuren en andere maatregelen ter dekking van juridische risico's.

Acties

  1. Uitvoeren juridische audits en implementatie aanbevelingen.

  2. Advisering implementatie nieuwe wetgeving; actueel zijn onder meer de Wet Natuurbescherming, de Wet open overheid, de Wet bescherming persoonsgegevens en wetgeving in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) voor vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.

  3. Beheer provinciale verzekeringsportefeuille en behandelen aansprakelijkstellingen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.