10.2.1 Digitaal zaken doen

Inwoners en bedrijven hebben vanaf 2017 het recht hun zaken met de overheid veilig en eenvoudig digitaal af te handelen. Hiervoor is een programma opgezet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij kiezen ervoor dit programma te volgen en de implementatie conform plateauplanning uit te voeren. We streven naar 100% digitaal werken en uitwisselen en laten ons leiden door het uitgangspunt ‘digitaal is de norm' te hanteren

Context

We volgen de plateauplanning van het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Digitaal 2017’. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

  1. De vraag van inwoners, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen.
  2. Wij zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen.
  3. Wij vallen inwoners, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid.
  4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals;
  5. wij zijn transparant en aanspreekbaar;
  6. wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de overheid verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de efficiëntie wordt verhoogd. Kortom: Digitale overheid: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

Acties

  1. Wij implementeren de Berichtenbox voor bedrijven voor alle dienstverlenende processen.

  2. Alle bodemonderzoeksrapporten maken wij digitaal, publiek toegankelijk.

  3. Wij breiden het gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.