1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa

Samen met onze collega provincies zorgen we in interprovinciaal verband dat we de ruimte en instrumenten krijgen en houden om ons provinciaal belang verder in te vullen. Wij willen hierbij onze koploperpositie etaleren en uitbuiten zowel richting Rijk / Europa, als richting derden.

Context

De wetgeving van het Rijk en Europa bepaalt de 'speelruimte' van de provincies. In interprovinciaal verband werken we op de belangrijke dossiers aan een gezamenlijke inbreng van de provincies. Wij doen dit door:

  • Be├»nvloeden van regelgeving, wetgeving en beleid.
  • Verwerven van regionale fondsen en experimenteerruimte.

Actuele opgaven zijn de Omgevingswet zie prestatie 1.1.7 en de Nationale Omgevingsvisie.

Acties

  1. Wij lobbyen op wetgeving, regelgeving, vergunningen en beleid onder andere op: Mijnbouwwet, Rijksstructuurvisie ondergrond (STRONG), Nationale Omgevingsvisie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

De provincie is belangen behartiger en lobbyist.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.